Algoritma ve Dikkat Geliştirme Aktiviteleri ile Adım Adım Kodlama

Algoritma ve Dikkat Geliştirme Aktiviteleri ile Adım Adım Kodlama

24.06.2019 29

 

    Grafik dikte çalışmaları çocuklarda ince motor gelişimi, dikkat ve odaklanma, hayal gücü, yer ve yön kavramı, matematiksel beceri gibi konularda etkilidir. Ellerinin hareketlerini koordine etme becerisine yardımcı olur. Bu da okul döneminde daha iyi yazı yazma becerisini geliştirir.

    Hücreler üzerindeki çizimleri yaparken okların yönü ve hücrelerin sayısı, sayı sayma becerisini geliştirir.

    Hücrelerdeki algoritmayı yaparak boyamak hem resim yapma becerisini hem de mekânsal hayal gücünü geliştirir

    Adım adım kodlamaya girerken oluşturulan algoritmalar çocuklarda kodlamanın mantığını anlamayı sağlar.

    İşitsel algının gelişmesi için de algoritmayı çocuğa sesli bir şekilde söyleyip onun yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu çalışma onun hem dikkatini hem de yönergeleri kavramasını arttıracaktır.

    Dikkat ve odaklanma becerisinin gelişmesi için yönerge takibi oldukça önemli bir egzersizdir. Bu tarzda ne kadar çok etkinlik yapılırsa, çocuğun dikkat ve odaklanması o ölçüde artar.

    Bizde buradan yola çıkarak basit grafik çizimler hazırladık. Üzümlü Ana Okulu'na giderek öncelikle yer yön kavramlarını ve sayı sayma becerilerini pekiştirecek şarkılar söyledik. Sağ-sol el kaldırma ve sayı sayma oyunumuza çocuklarda eşlik ederek hem öğrendiler hem eğlendiler. Böylece dikkat ve konsantrasyonlarını en üst düzeyde tutmaya çalıştık. Daha sonra okları takip ederek ilerlediğimizde ortaya çıkacak olan nesneleri ipuçları vererek onların tahmin etmelerini sağladık ve hangi nesneyi çizmek istediklerini çocuklara sorduk. Öğrencilerimizin ve anaokulu öğretmenlerimizin yardımıyla adım adım okları takip ederek grafiklerimizin son halini oluşturduk. Oluşan nesnelerimizi boyayarak renklendirdik. Anaokulu öğrencileri eğlenerek adım adım basit algoritma çalışması yaparken günümüzde sıkça adını duyduğumuz kodlama temelli robotik uygulamalarına zemin hazırlamış oldular. Öğrencilerimiz de güzel bir deneyim kazanmış oldular.

    Grafik dikte çalışmaları her yerde kullanılabilir. Örneğin; evde çocuğunuzla vakit geçirirken, seyahat sırasında ya da eğitim kurumlarında heyecanlı bir şekilde uygulanabilir. Bu bir ders aktivitesi değil, çocuğun gelişimine büyük katkı sağlayacak bir oyun niteliğindedir. Grafik dikte çalışmaları, 4 ve 5 yaşındaki çocuklar için maksimum 15 dakika, 6 yaş için maksimum 20 dakika, birinci sınıf öğrencileri için ise en fazla 30 dakika en az 20 dakika uygulandığı taktirde daha verimli sonuçlar alınacaktır.

     Projeye destek olan başta okul müdürümüz Fatih YEŞİLBAŞ'a, Ana Okulu Müdürü Gültekin OCAK'a, okul öncesi öğretmenleri Merve KARAOĞLU, Büşra YILDIRIM, Neslihan KARAKOÇ'a, projeyi gerçekleştiren Yasemin ARSLANTAŞ'a ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Algoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat GeliştirmeAlgoritma Temelli Dikkat Geliştirme