2O19-2020 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYON BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

2O19-2020 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYON BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

04.09.2019 13

YENİ KAYIT (9.SINIF) VE ARA SINIF (10-11-12. SINIFLAR) ÖĞRENCİLERDEN 2019-20 ÖĞRETİM YILI İÇİNDE PANSİYONDAN PARALI  YA DA PARASIZ YATILI OLARAK YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN KAYIT KILAVUZU EKTE SUNULMUŞTUR.                

       2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA PANSİYONA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN AYRILAN TOPLAM KONTENJAN: 120 Öğrenci

PANSİYON KAYIT TAKVİMİ

SÜREÇ

TARİH

AÇIKLAMA

Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması

26.07.2019

Okulumuz pansiyonuna öğrenci yerleştirmeleri25.11.2016 tarih ve

29889 Sayılı Resmi

Gazetede yayınlanan

Milli Eğitim

Bakanlığına Bağlı

Resmi Okullarda

Yatılılık, bursluluk

Sosyal Yardımlar ve

Okul Pansiyonları

Yönetmeliğinin 4, 5, 10,

12. Maddelerin çerçevesindeyapılmaktadır.

Ara Sınıf Başvuruların Alınması

05.08.2018 – 06.09.2019 Tarihleri arasında

Ara Sınıf Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

06.09.2019

Ara Sınıf Kayıtlarının Yapılması

10.09.2019

9. Sınıf Pansiyon Başvurularının Alınması

2-6 Eylül 2019

Pansiyona Yerleşen Öğrencilerin Web Sitesinde İlan Edilmesi

6 Eylül 2019

Pansiyonda Boş kalan kontenjanlara Yedek Öğrencilerin Yerleştirilmesi

9 Eylül 2019'den itibaren…

 

NOT: OKULUMUZ PANSİYONLARINDA BOŞ KONTENJAN SAYIMIZ: 120 KIZ ÖĞRENCİDİR.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonuna 2019-2020 eğitim öğretim yılında Parasız Yatılı, Paralı Yatılı öğrencilere ilişkin kontenjan dağılım çizelgesi Okulumuz pansiyonuna öğrenci yerleştirmeleri 25/11/2016 tarih ve 29889Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğini uyarınca planlanmıştır. Bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde ilgili yönetmeliğin 10/2 fıkrasındaki hükümler uygulanır.

Süresi içerisinde pansiyona kaydını yaptırmayanlar, pansiyondan ayrılan öğrencilerden boşalan yerlere yönetmelik hükümleri doğrultusunda yedek listeden sırasıyla öğrenci yerleştirilmesi yapılacaktır.

 Ö N E M L İ   N O T L A R 

1.      Aşağıda istenilen bilgileri doğru ve okunaklı olarak doldurunuz.

2.      İstenilen belgelerin eksiksiz olarak Başvuru Dilekçesi ile birlikte en geç 6 Eylül Cuma gününe kadar Okul yönetimine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

3.      VERİLEN BİLGİLERİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE ÖĞRENCİYE VERİLEN HAKLAR GERİ ALINIR.

4.      Beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin her türlü sorumluluk veliye aittir.

5.      Eksik bilgi ve yanlış beyanın hukuki sorumluluğu veliye aittir.

6.      Müracaatlar 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 16.00'da sona erecektir.

7.      BU TARİHTEN SONRA YAPILAN MÜRACAATLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

8.      2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamına giren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek durumundadırlar.

9.      Belgelerinde eksiklik olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

10.  Usulüne uygun olarak hazırlanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

11.  Pansiyon başvuruları öğrenci velisi tarafından yapılacaktır.

12.  Kesin kayıtta veli ve öğrenci kesinlikle birlikte gelecektir.

13.   Ortaöğretim  kurumlarına  kayıt  yaptıran  ve  yatılılığa  başvuran  öğrencilerden  parasız yatılılığa başvuru  ve  kayıt  kabul  şartlarını  taşıyanlar,  kontenjan  durumu  ve    

      yerleştirmeye  esas  puanı  dikkate  alınarak  yapılacak sıralamaya göre parasız yatılı; paralı yatılılığa başvuru ve kayıt kabul şartlarını taşıyanlar ise Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası dikkate alınarak paralı yatılı olarak kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara okul müdürlüklerince yerleştirilir.

14.  Paralı yatılı kalmak için başvuran velilerin birinci taksitlerini de peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. 2019 yılı için birinci taksit 842,50 TL (9 Eylül 2019 -13 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıt esnasında alınacaktır.)

15.  Öğrencinin anne ya da babasından başka birinin veli olabilmesi için hukuki belge (vasi) olması gerekmektedir.

16.  Pansiyon 8 Eylül 2019 PAZAR günü saat 12.00'da açılacaktır.

 PARASIZ YATILILIK İÇİN İSTENECEK BELGELER:

1. GELİR DURUMUNU GÖSTERİR BELGE

a. Baba memur ise 2018 yılına ait bağlı olduğunuz MALİYEDEN ALINACAK aylar itibariyle bir yıllık gelirinizi gösterir belge.

b. Anne memur ise 2018 yılına ait bağlı olduğunuz MALİYEDEN ALINACAK aylar itibariyle bir yıllık gelirinizi gösterir belge.

c. Baba işçi ise 2018 yılına ait bağlı olduğunuz MUHASEBE bürosundan alınacak aylar itibariyle bir yıllık gelirinizi gösterir belge.

ç. Anne işçi ise 2018 yılına ait bağlı olduğunuz MUHASEBE bürosundan alınacak aylar itibariyle bir yıllık gelirinizi gösterir belge.

d. Baba emekli ise 2018 yılına ait MAAŞ ALDIĞINIZ BANKADAN aylar itibariyle maaş dökümünüzü gösterir belge.

e. Anne emekli ise 2018 yılına ait MAAŞ ALDIĞINIZ BANKADAN aylar itibariyle maaş dökümünüzü gösterir belge.

f. Baba esnaf ise Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge.

g. Anne esnaf ise Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge.

ğ. Baba serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin 2018 yılına ait gelir vergisi matrahını gösteren belge.

h. Anne serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin 2018 yılına ait gelir vergisi matrahını gösteren belge.

ı. Baba çiftçi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge.

i. Baba çiftçi ise Tarım Müdürlüğünden alınacak olan 2018 yılına ait bir yıllık gelir durumunu gösterir belge

 

j. Anne çiftçi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge.

k. Anne çiftçi ise Tarım Müdürlüğünden alınacak olan 2018 yılına ait bir yıllık gelir durumunu gösterir belge

l. Baba herhangi bir işi yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmadığını ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş almadığını gösteren bir belge alınacak.

m. Baba herhangi bir işi yoksa MALİYE'DEN vergi mükellefi olmadığına dair bir belge alınacak.

n. Baba herhangi bir işi yoksa üzerine kayıtlı herhangi bir arazi bulunmadığına dair Tarım Müdürlüğü'nden bir belge alınacak.

o. Anne herhangi bir işi yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmadığını ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş almadığını gösteren bir belge alınacak.

ö. Anne herhangi bir işi yoksa MALİYE'DEN vergi mükellefi olmadığına dair bir belge alınacak.

p. Anne herhangi bir işi yoksa üzerine kayıtlı herhangi bir arazi bulunmadığına dair Tarım Müdürlüğü'nden bir belge alınacak.

r. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne babasıyla ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

 2. ANNE VEYA BABASI ÖĞRETMEN OLUP, GÖREV YAPTIĞI YERDE ÇOCUĞUNUN DEVAM EDECEĞİ DÜZEYDE RESMİ BİR OKUL (BİR ORTAÖĞRETİM KURUMU ) BULUNMADIĞINI RESMİ OLARAK BELGELENDİRENLERDEN GÖREV YERİ BELGESİ VE İKAMETGÂH BELGESİ.

3. (VARSA) 2019 YILI DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINI KAZANDIĞINA DAİR SINAV SONUÇ BELGESİ VEYA ÖNCEDEN BURS ALDIĞINA DAİR BELGE (MEZUN OLDUĞU ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAKTIR)

 4. ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME

(Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL'yi (onüçbindörtyüzseksen) geçerse öğrenci pansiyonda parasız yatılı olarak kalamaz)

 5. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALINACAK İKAMETGÂH BELGESİ.

 6. NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ÖĞRENCİ ADINA ALINMIŞ VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ.

 7. YATILI OKUMASINA ENGEL OLACAK BİR HASTALIĞI BULUNMADIĞINA DAİR TEK HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENECEK SAĞLIK RAPORU.

( Sağlık raporunda "PANSİYONDA YATILI OKUMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR"  ifadesi özellikle yer alacak.)

 8. BİR ÖNCEKİ DERS YILINDA (8. SINIFTA) OKUL DEĞİŞTİRME CEZASI ALMADIĞINI GÖSTERİR BELGE.

 9. ÖĞRENCİNİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ.

10. 2 (İKİ) ADET ÖN CEPHEDEN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF

11. EKLER:

1. Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi Tıklayınız

2. Pansiyon Başvuru Bilgi Formu

3. Veli İzin Muvafakat Belgesi

4. Pansiyon Demirbaş Eşya Taahhütnamesi

5. Evci/Çarşı İzin Belgesi

6. Pansiyon Öğrenci Sözleşmesi

7. Pansiyon Veli Sözleşmesi